Сервисні галереї

Галерея – це збірна конструкція на якій встановлюється транспортувальне обладнання для виконання завантажу-вально-розвантажувальних робіт.

В оснащення галереї входять

сервісні майданчики, які забезпечують зручний і безпечний доступ до приводу.

Ширина галереї розраховується з урахуванням розмірів транспортера і може варіюватися від 550 і до 1050 мм, таким самим чином відбувається і розрахунок здійснюва-них навантажень.
Довжина секції галереї складає 2 м.

Для виготовлення галерей використовується листо-вий оцинкований метал марки G90, G140, компанії SSAB (Фінляндія).